Įsiklausymai „Lietuva ir pasaulis auštant 2023-iesiems“

2023 sausio 11 d. trečią kartą vyko refleksijos renginys „Įsiklausymai. Lietuva auštant 2023-iesiems“ (angl. listening post). Renginį Zoom platformoje organizavo Grupių santykių draugija. Dalyviai dalijosi išgyvenimais ir reflektavo, kokie buvo 2022-ieji Lietuvoje.

Dalijamės įsiklausymų apžvalga lietuvių ir anglų kalba. Kviečiame skaityti ir apmąstyti:
– kokie procesai vyko mūsų visuomenėje;
– kokios emocijos išgyvenamos karo akivaizdoje ir kokie įveikos būdai pasirenkami;
– kokios asmeninės ir visuomenės reakcijos į karą.

Reflektuojant apie praėjusius metus Lietuvoje pagrindinė tema yra karas ir dvi kariaujančios stovyklos. Situacija daugiasluoksnė ir pilna sumaišties. Karo metu nėra vietos refleksijai. Didesnė visuomenės dalis renkasi skėlimo reakciją. Nori susipriešinti su rusais, Rusija, nes iš ten kyla agresija, nes taip yra lengviau karo situacijoje, kai aiškiai supranti, kas yra priešas. O kiti bando integruoti prieštaraujančius požiūrius: suprasti rusus, matyti toje tautoje įvairovę, kad ne visi vienodi, kad jie davė pasauliui ir gerų dalykų…

Karo akivaizdoje sudėtinga reflektuoti, nes tai veda į depresiją arba paralyžių: žmogui kyla grėsmė pradėti ieškoti priešo savyje ir užsiimti savidestrukcija, arba tiesiog tapti pasyviu įvykių stebėtoju. Tokia žmogaus būsena reiškia karo pralaimėjimą, nes agresorius yra aktyvus, jis nelaukia, o naudojasi paralyžiumi…

Prasminga kalbėtis ne tik apie tai, ką išgyvenome ir kokia tema buvo dominuojanti, bet ir apie tai, ką dėl karo pamiršome ir nustūmėme į paraštes: LGBT teisių klausimus, įstatymo dėl partnerystės svarstymą, regionų skurdą ir kt. Karo tema yra garsi, todėl kitos svarbios visuomenės problemos lieka neišgirstos, kaupiasi ir nėra sprendžiamos.

Svarbu nepasiduoti nuovargiui, kurį kelia jau metus trunkantis karas, ir atsispirti troškimui supaprastinti realybę. Tad kviečiame skirti laiko susipažinti su praėjusių metų įsiklausymų įžvalgomis.

Kiti straipsniai